what we like, found & share

Den Haag Schittert Activatie film

Den Haag Schittert. Een school-lesprogramma dat betrokkenheid bij de kwaliteit van het oppervlaktewater bevordert middels proefjes die de leerlingen zelf doen. Met deze campagne incusief prijsvraag en zelfgenerated content steeg het enthousiasme enorm. Opdrachtgever: R&D DEPT.